Hur väl fungerar din styrelse, vad är bra och vad hade ni kunnat göra bättre?

Om du sitter i en styrelse inom en studentförening eller ett studentbolag så kan vi på HCG hjälpa dig med styrelseutvärdering! Vi strävar efter att vara det självklara valet för styrelser inom studentlivet. Vi anpassar och utvärderar utifrån hur just er styrelse ser ut.

 

Vad kan vår styrelseutvärdering bidra med?

  • Större rollförståelse för ordförande och ledamöter
  • Inblick i hur styrelsearbetet verkligen fungerar
  • Upprättande av avgörande styrelsedokument
  • Workshop med praktiskt lärande
  • …med mera

 

Vi hjälper gärna till! Skicka en intresseanmälan till oss här (under fliken Kontakta oss). Ange din intresseanmälan och vilken förening du tillhör. Vi återkopplar givetvis så snart vi kan.