Handels Corporate Governance strävar efter att vara Handels självklara forum för studenter som vill lära sig mer om och utveckla sin kunskap inom bolagsstyrning.

Vårt uppdrag är att professionalisera studenters kunskap om och arbete inom styrelser. Vi ska vara Handels självklara plattform för upplysning, opinionsbildning och professionell utveckling inom styrelsefrågor.

Detta gör vi genom olika studentevenemang, möjligheter till nätverkande, tilltänkta utbildningar, styrelseutvärderingar, traineetjänster m.fl.

 

 

Vår styrelse

1a


Isabelle Hedanius
Ordförande

isabelle_hedanius@hotmail.com
0706-35 76 65

Student vid Handelshögskolan i Göteborg. Utbildningsansvarig i Ekonomiska föreningen. Ursprungligen från Eskilstuna. Tycker om att spekulera i börsen och läsa allt från fysik till Fröding.

 

 

 

6a

 

Mathias Kålberg
Kommunikationsansvarig

mathias.kalberg@live.se
0768-66 37 54

Student vid Handelshögskolan i Göteborg.
Mycket intresserad av fastighetsbranschen och investment banking. Diskuterar gärna idéer över en lunch!

 

 

4cMoa Hurtigh

Tjänsteansvarig

 

 

 

 

 

 

3a

 

Martin Bäck
Externa relationer

 

 

 

 

 

 

 

image

 

Linus Liljeqvist
Grundare och tidigare ordförande.

 

 

 

 

 

 

2b

Yvonne Andersson
Medgrundare och tidigare kommunikationsansvarig.